Клиентски портал

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние, екипът на ПМ СОФТ ООД, ценим коректността и прозрачността и нашата цел е да изградим силни и дълготрайни взаимоотношения с Вас – нашите клиенти и потребители.

Поради предмета си на дейност ПМ СОФТ ООД обработва лични данни. Във връзка с това ние разработихме нашата Политика за защита на данните в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Вижте повече в Информацията за поверителност и защита на личните данни на клиентите на ПМ СОФТ ООД тук http://pmsoft.bg/gdpr.php

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

2024-07-24 11:31:53